Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#51

Vüheyb bin el-Verd buyurdu ki: “ Eğer ilim sahipleri ilimlerinin gereğini yaşamadıkları zaman insanlara: “ Bizden lüzumlu bilgileri alınız, fakat iyi amelleri terk etme hususunda bize uymayınız” demiş olsalardı, hem kendileri hem de halk için hayırlı olurdu. Fakat onlar işi karıştırıyorlar. Aynı zamanda iyi amel sahibi olduklarını ileri sürdükleri için, iyi olmayan işlerinde de halkın kendilerini taklit etmesine sebep oluyorlar. Kötü örnek oluyorlar.”

Etiketler